Members of the Management Board

1
Oleg BELOZEROV
2
Anatoly KRASNOSHCHEK
3
Vadim MIKHAILOV
4
Sergey PAVLOV
5
Elena KHARIBINA
6
Sergey KOBZEV
7
Oleg VALINSKY
8
Gennadiy VERKHOVYKH
9
Olga GNEDKOVA
10
Viktor ZIMIN
11
Pavel IVANOV
12
Andrey MAKAROV
13
Аnatoly MESHCHERYAKOV
14
Vyacheslav PAVLOVSKY
15
Dmitry PEGOV
16
Andrey STARKOV
17
Oleg TONI
18
Nikolay FEDOSEYEV
19
Anatoly CHABUNIN
20
Shevket SHAYDULLIN
21
Dmitriy SHAKHANOV
22
Alexey SHILO
23
Vadim BYNKOV